ชาโสมขาวเกาหลีแท้ 100%

เป็นชาชนิดผงชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น 1 กล่องมี 100 ซออ่านเพิ่มเติม “ชาโสมขาวเกาหลีแท้ 100%”